Dr. Ivana Čergeťová

Pracujem ako kouč a poradenský psychológ v jednej osobe. Snažím sa inšpirovať ľudí v nachádzaní vlastných snov a napĺňaní vlastných potrieb.

Vyštudovala som magisterské v odbore psychológia a doktorandské štúdium v odbore sociálna psychológia a psychológia práce na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Rigoróznu skúšku som absolvovala na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v odbore Psychológia. Rovnako som absolvovala nadstavbové štúdium práva (LL.M.) a manažmentu (MBA) na Paneurópskej vysokej škole.

Moje vzdelanie si priebežne dopĺňam v rôznych oblastiach - vzdelávanie dospelých, kariérne poradenstvo, mentálny koučing, pohybová a procesorientovaná terapiu a terapia zameraná na telo, diagnostika pohybových vývinových vzorov, projektové a procesné riadenie, hipoterapia, Montessori pedagogika a liečebná pedagogika, mentoring a oblasť športu a kondičného trénerstva. Niekoľko rokov som pôsobila ako konzultant v oblasti riadenia ľudských zdrojov a ako manažér v oblasti starostlivosti o zákazníkov a zákaznícke služby.

Viac informácií o mne môžete získať na internetovej stránke www.ivanacergetova.sk.